We help the world growing since we created

Ultrases tikin maşyny

Gysga düşündiriş:


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Jikme-jiklikler

Ulanyş gerimi: Awtoulag şkaflary, awtoulag örtükleri we oturgyç örtükleri, goşlar we sumkalar, aýakgap we aýakgap materiallary, egin-eşik pagta eşikleri, çagalaryň eşik şemaly penjekleri, ýassyk ýassygy örtükleri, düşek örtükleri, ýassyklar we ýassyklar, stol düşekleri we saçaklar, perdeler, duş perdeler, sowuk ellikler, çaga ýassygy sauna örtükleri, aýakgap asylan haltalar Saklaýyş gutusy sumkasy, PVX howuzyň düýbi we ş.m.
Esasy komponentler üçin kepillik: 1 ýyl
Esasy komponentler: programmirläp bolýan gözegçilik ediji, motor
saglyk ýagdaýy: täze
Gelip çykan ýeriGelip çykan ýeri: Jiangsu, Hytaý
Marka: DM Ultrasonik düşek enjamy
Iň ýokary tikin giňligi: özleşdirilen
Kelleleriň sany: ýeke kelle
Ultrases yrgyldy baş güýji: 15-20K
Hereket usuly: kelläniň hereketi
Naprýa .eniýe: 380V 50-60Hz
Kepillik: 1 ýyl
Satuwdan soň hyzmat berilýär: mugt ätiýaçlyk şaýlary
Sargytlaryň iň pes mukdary:
1 toplum
Şahadatnama: CE
Elektrik üpjünçiligi: 380V 50-60Hz

Iş giňligi: 0-3000mm

Ultrases ýygylygy: 20 KHz

Iş tizligi: 0-20m / min, sazlap bolýar

Oturylyş effekti: 1-6 gatlak bir gezekde düşek bolup biler

Çuňlugyň çuňlugy: takmynan 0-70mm

Material: ulanylýar: poliester, neýlon, poliester pagta, dokalan mata

Ulanylyşy: düşek, düşek materiallary, dokalan matalar we ş.m. üçin ultramelewşe gereksiz simsiz düşek.

Ultrases tikin maşyny1
Ultrases tikin maşyny2
Ultrases tikin maşyny3

Ultrases tikin maşyny4 Ultrases tikin maşyny5

Ultrases tikin maşyn6
Ultrases tikin maşyn7
Ultrases tikin maşyny8
Ultrases tikin maşyny9

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler