We help the world growing since we created

Super ýelim laminasiýa enjamy

Gysga düşündiriş:

Esasan gubka, XPE, PVC, EVA, SBR, mata, deri, ýokary köpük we ş.m. super ýelimleýji baglanyşyk üçin, esasanam PVC, EVA, SBR we haly materiallaryny baglamak üçin ulanylýar.Aýakgap, haly, suwa düşülýän eşik, oýunjak, sumka, sumka, ýassyk, syçanjyk we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

001

Ulanylyşy

Esasan gubka, XPE, PVC, EVA, SBR, mata, deri, ýokary köpük we ş.m. super ýelimleýji baglanyşyk üçin, esasanam PVC, EVA, SBR we haly materiallaryny baglamak üçin ulanylýar.Aýakgap, haly, suwa düşülýän eşik, oýunjak, sumka, sumka, ýassyk, syçanjyk we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

5
3

Aýratynlyklary

1. Sahypa meňzeş we rulon görnüşli materiallaryň hemmesi konweýer kemeri bilen ygtybarly iberilýär we birleşmek üçin ýokary temperatura çydamly ýüň konweýer kemeri bilen basylýar (PVC konweýer kemeriniň materialyna görä saýlanyp bilner). önümi has berk we tekiz.

2, rezin basyş rolikini dürli operatorlaryň endiklerine laýyk el bilen düzedip ýa-da pnewmatik taýdan sazlap bolýar.

3, ýelimiň takyklygyny üpjün etmek üçin takyk inçe oturgyç ulanyp, ýelim sazlamak.

01

Gadyrly müşderiler, Laminating maşynyny saýlamazdan ozal aşakdakylary üns bilen okaň, sag boluň!

1. Laminasiýa maşynymyz näme?
Umuman aýdanyňda, laminasiýa enjamy öý dokma önümlerinde, egin-eşiklerde, mebellerde, awtoulag interýerlerinde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan laminasiýa enjamyna degişlidir.Esasan dürli matalaryň, tebigy deri, çeper deri, film, kagyz, gubka, köpük, PVX, EVA, inçe film we ş.m. iki gatly ýa-da köp gatly baglanyşyk önümçiligi üçin ulanylýar.Hususan-da, ýelimleýji laminasiýa we ýelmeýän laminasiýa, ýelimleýji laminasiýa bolsa suw esasly ýelim, PU ýag ýelimi, çözüji esasly ýelim, basyşa duýgur ýelim, super ýelim, gyzgyn eriş ýelimi we ş.m. bölünýär. laminasiýa prosesi esasan materiallaryň ýa-da ýangynyň ýanmagy laminasiýasynyň arasynda göni termokompressiýa baglanyşygydyr.

2.Haýsy materiallar laminasiýa üçin amatly?
.
(2) PU filmi, TPU filmi, PTFE filmi, BOPP filmi, OPP filmi, PE filmi, PVC filmi ýaly filmler bilen mata ...
(3) Deri, sintetiki deri, gubka, köpük, EVA, plastmassa ....
Giň ulanylýar:
moda, aýakgap, gapak, sumka we çemodanlar, egin-eşik, aýakgap we şlýapalar, goşlar, öý dokma önümleri, awtoulag interýerleri, bezeg, gaplamak, abraziw serişdeleri, mahabat, lukmançylyk enjamlary, sanitariýa önümleri, gurluşyk materiallary, oýunjaklar, senagat matalary, ekologiýa taýdan arassa süzgüç materiallary we ş.m.

3. Iň amatly laminasiýa maşyny nädip saýlamaly?
a.Sahypa / rulon materialynyň iň giňligi näme?
b. ýelim ulanýarsyňyzmy ýa-da ulanmaýarsyňyzmy?Hawa bolsa, haýsy ýelim?
ç. Taýýar önümleriňiz nähili ulanylýar?


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler