We help the world growing since we created

Gubka guratýan dezodorant maşyn

Gysga düşündiriş:

Awtoulagyň içerki materiallaryny ýa-da gubka bedeniniň ysyny birleşdirmek prosesinde emele gelen ys gyzdyrylýar, soňra bolsa ýokary basyşly sorujy ulgamyň üsti bilen bogun ysy aýrylýar we tozan aýrylýar, materialyň ýoklugy üçin ys we hapalanma ýok, şeýlelik bilen awtoulagy hasam kämilleşdirýär.Gubkanyň içki we derejesi daşky gurşaw standartlaryna laýyk gelýär.Enjam ýönekeý işlemegiň, energiýany tygşytlamagyň we ýokary netijeliligiň artykmaçlyklaryna eýedir.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

1

Ulanylyşy

Awtoulagyň içerki materiallaryny ýa-da gubka bedeniniň ysyny birleşdirmek prosesinde emele gelen ys gyzdyrylýar, soňra bolsa ýokary basyşly sorujy ulgamyň üsti bilen bogun ysy aýrylýar we tozan aýrylýar, materialyň ýoklugy üçin ys we hapalanma ýok, şeýlelik bilen awtoulagy hasam kämilleşdirýär.Gubkanyň içki we derejesi daşky gurşaw standartlaryna laýyk gelýär.Enjam ýönekeý işlemegiň, energiýany tygşytlamagyň we ýokary netijeliligiň artykmaçlyklaryna eýedir.

Aýratynlyklary

1. Laminasiýa maşynymyz näme?
Umuman aýdanyňda, laminasiýa enjamy öý dokma önümlerinde, egin-eşiklerde, mebellerde, awtoulag interýerlerinde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan laminasiýa enjamyna degişlidir.Esasan dürli matalaryň, tebigy deri, çeper deri, film, kagyz, gubka, köpük, PVX, EVA, inçe film we ş.m. iki gatly ýa-da köp gatly baglanyşyk önümçiligi üçin ulanylýar.Hususan-da, ýelimleýji laminasiýa we ýelmeýän laminasiýa, ýelimleýji laminasiýa bolsa suw esasly ýelim, PU ýag ýelimi, çözüji esasly ýelim, basyşa duýgur ýelim, super ýelim, gyzgyn eriş ýelimi we ş.m. bölünýär. laminasiýa prosesi esasan materiallaryň ýa-da ýangynyň ýanmagy laminasiýasynyň arasynda göni termokompressiýa baglanyşygydyr.

4
1

2.Haýsy materiallar laminasiýa üçin amatly?
.
(2) PU filmi, TPU filmi, PTFE filmi, BOPP filmi, OPP filmi, PE filmi, PVC filmi ýaly filmler bilen mata ...
(3) Deri, sintetiki deri, gubka, köpük, EVA, plastmassa ....
Giň ulanylýar:moda, aýakgap, gapak, sumka we çemodanlar, egin-eşik, aýakgap we şlýapalar, goşlar, öý dokma önümleri, awtoulag interýerleri, bezeg, gaplamak, abraziw serişdeleri, mahabat, lukmançylyk enjamlary, sanitariýa önümleri, gurluşyk materiallary, oýunjaklar, senagat matalary, ekologiýa taýdan arassa süzgüç materiallary we ş.m.

6
5

3. Iň amatly laminasiýa maşyny nädip saýlamaly?
a.Sahypa / rulon materialynyň iň giňligi näme?
b. ýelim ulanýarsyňyzmy ýa-da ulanmaýarsyňyzmy?Hawa bolsa, haýsy ýelim?
ç. Taýýar önümleriňiz nähili ulanylýar?


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler