We help the world growing since we created

Gum kagyzy laminasiýa enjamy

Gysga düşündiriş:

Bu enjam, çäge kagyzynyň arka tarapyna ýag görnüşli ýelim ýa-da suw görnüşli ýelim ulanmak, soňra mahmal ýa-da kagyz bilen birleşdirmek we monohrom söwda belligini çap etmek üçin amatlydyr.Şeýle hem gubkalary, matalary, derileri we şuňa meňzeşleri örtmek we birleşdirmek üçin ulanylyp bilner.Çäge kagyzlaryny, üweýji we beýleki pudaklary çuňňur gaýtadan işlemek üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

01

Ulanylyşy

Bu enjam, çäge kagyzynyň arka tarapyna ýag görnüşli ýelim ýa-da suw görnüşli ýelim ulanmak, soňra mahmal ýa-da kagyz bilen birleşdirmek we monohrom söwda belligini çap etmek üçin amatlydyr.Şeýle hem gubkalary, matalary, derileri we şuňa meňzeşleri örtmek we birleşdirmek üçin ulanylyp bilner.Çäge kagyzlaryny, üweýji we beýleki pudaklary çuňňur gaýtadan işlemek üçin amatly.

3
1

Aýratynlyklary

Ueelim gysmak üçin baglaýjy hökmünde ulanylýar we peçde öňünden bişirilýär we basmak bilen material deň we ygtybarly baglanyşdyrylýar we degişli çaltlygy alyp bolýar.

2

Gadyrly müşderiler, Laminating maşynyny saýlamazdan ozal aşakdakylary üns bilen okaň, sag boluň!

1. Laminasiýa maşynymyz näme?
Umuman aýdanyňda, laminasiýa enjamy öý dokma önümlerinde, egin-eşiklerde, mebellerde, awtoulag interýerlerinde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan laminasiýa enjamyna degişlidir.Esasan dürli matalaryň, tebigy deri, çeper deri, film, kagyz, gubka, köpük, PVX, EVA, inçe film we ş.m. iki gatly ýa-da köp gatly baglanyşyk önümçiligi üçin ulanylýar.Hususan-da, ýelimleýji laminasiýa we ýelmeýän laminasiýa, ýelimleýji laminasiýa bolsa suw esasly ýelim, PU ýag ýelimi, çözüji esasly ýelim, basyşa duýgur ýelim, super ýelim, gyzgyn ereýän ýelim we ş.m. bölünýär. laminasiýa prosesi, esasan, materiallaryň ýa-da ýangynyň ýanmagy laminasiýasynyň arasynda göni termokompressiýa baglanyşygydyr.

2.Haýsy materiallar laminasiýa üçin amatly?
.
(2) PU filmi, TPU filmi, PTFE filmi, BOPP filmi, OPP filmi, PE filmi, PVC filmi ýaly filmler bilen mata ...
(3) Deri, sintetiki deri, gubka, köpük, EVA, plastmassa ....
Giň ulanylýar:
moda, aýakgap, gapak, sumka we çemodanlar, egin-eşik, aýakgap we şlýapalar, goşlar, öý dokma önümleri, awtoulag interýerleri, bezeg, gaplamak, abraziw serişdeleri, mahabat, lukmançylyk enjamlary, sanitariýa önümleri, gurluşyk materiallary, oýunjaklar, senagat matalary, ekologiýa taýdan arassa süzgüç materiallary we ş.m.

3. Iň amatly laminasiýa maşyny nädip saýlamaly?
a.Sahypa / rulon materialynyň iň giňligi näme?
b. ýelim ulanýarsyňyzmy ýa-da ulanmaýarsyňyzmy?Hawa bolsa, haýsy ýelim?
c. Taýýar önümleriňiz nähili ulanylýar?


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler