We help the world growing since we created

Heselimleýji lenta laminasiýa enjamy

Gysga düşündiriş:

Bu stansiýanyň maksady, rulon ýazylmansoň, ululygy guradylýar we rulon bilen baglanandan soň mehaniki önümçilik enjamlarynyň toplumyny döretmekdir.

DM-H518-K004 ýelimleýji lenta laminasiýa enjamy, bu enjam esasan ýelim önümleri üçin web materiallaryny örtmek üçin ulanylýar.

Esasan ýelimleýji bellik, goşa gapdal lenta, köpük lentasy, kanal lentasy, kagyz lentasy, maska ​​lentasy, süýüm lentasy we ş.m. öndürmek üçin


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Mehaniki mehaniki çyzgy

C2

Giň ulanylýar

PET, POL, PVA, TAC ýaly kagyz we poliuretan filmini çykaryň.

Esasy tehniki parametrler

Netijeli matalaryň ini 1000 ~ 1700mm / Custöriteleşdirilen
Roller giňligi 1800mm / Custöriteleşdirilen
Önüm tizligi: 0 ~ 30 m / min
Demensiýa (L * W * H): 15950 × 2100 × 3600 mm
Jemi güýç Takmynan 105KW
Naprýa .eniýe 380V 50HZ 3Paz / düzülip bilner
Agram Takmynan 11340KG

DM-H1800-D1573 enjamlara gözegçilik, ulanyjylara amatly işlemek, aňsat tehniki hyzmat, hemişelik dartyş, ýokary takyklykly mikro düzediş we çykaryş enjamy, birleşdirilen prosesiň durnuklylygyna amatly gözegçilik, aýlanýan ýel energiýasyny 12 m peç bilen ulanmak, yzygiderli dartyş gözegçiligini çekip bolýan ses, Önümi eltmek üçin taýýar önüm bilen hyzmatdaşlyk ediň.
Mehaniki aýratynlyklar: Mehaniki spikerler 1800mm, önümçilik çyzygynyň tizligi: 3 ~ 20M / min.
Elektrik üpjünçiligi talaplary: Üç fazaly 380V, howa basyşynyň çeşmesi: 5KG / cm2, 200L / min.

3
1 、 Ulanylan düwme görnüşini dolandyrmak ;
2 、 amal ýönekeý ;
3 、 aýlanýan howany guratmak ulgamyny alyň ;
4 、 elektrik ýyladyjy turbany ýylatmak, temperatura gözegçilik edip bolýan ;
5 、 yzygiderli dartyş we çekip bolýan ses ;
6 、 ýelim usuly ýönekeý ;
7 、 enjam adamlaşdyrylan dizaýn, operatorlary tygşytlamak ;
8 、 Taýýar material gönüden-göni gözegçilik edarasyna äkidilýär

Önümiň jikme-jik görkezilmegi

6
5
4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler