We help the world growing since we created

Habarlar

 • Super ýelim laminasiýa maşynynyň bäş aýratynlygy

  Super ýelim laminasiýa maşynynyň bäş aýratynlygy

  Laminasiýa maşynlary gaplamak, kanselýariýa, çap we başgalar ýaly dürli pudaklarda has meşhur bolýar.Laminasiýa tehnikasynyň ähli görnüşleriniň arasynda özboluşly ýelimleýji laminasiýa enjamy, özboluşly aýratynlyklary üçin iň ösen we ileri tutulýan seçimdir.Şeýle ...
  Koprak oka
 • Heselimleýji film laminasiýa maşynynyň sekiz amaly meýdançasy

  Heselimleýji film laminasiýa maşynynyň sekiz amaly meýdançasy

  Heselimleýji laminasiýa maşynlary, ýokary öndürijilikli baglanyşyk mümkinçilikleri sebäpli dürli pudaklarda ulanylýan köpugurly enjamlardyr.Adyndan görnüşi ýaly, goşmaça mahabat bolmazdan iki ýa-da üç gat materialy baglamak üçin ýelimleýji film ulanýar ...
  Koprak oka
 • Gubka guradyjy dezodorant maşyny näme üçin ulanmaly?

  Gubka guradyjy dezodorant maşyny näme üçin ulanmaly?

  Arassa we täze ysly gurşawy saklamagyň ähmiýetini, esasanam awtoulaglarymyz barada aýdanymyzda düşündirip bolmaz.Şeýle-de bolsa, dürli çeşmelerden, şol sanda içgysgynç içerki erbet yslardan dynmak aňsat däl ...
  Koprak oka
 • Gyzgyn eriş tozy laminasiýa enjamy haýsy materiallara laýyk gelýär?

  Gyzgyn eriş tozy laminasiýa enjamy haýsy materiallara laýyk gelýär?

  Laminatorlar köp sanly önümçilikde, esasanam dokma, awtoulag we gaplaýyş pudaklarynda möhüm gurala öwrüldi.Laminasiýa maşynlarynyň iň meşhur görnüşlerinden biri, gyzgyn ereýän poroşok laminasiýa enjamy, w ...
  Koprak oka
 • Ameangyn birleşýän maşynyň gurluşy

  Ameangyn birleşýän maşynyň gurluşy

  “Flame” goşma maşynyň gurluşy “Yancheng Dema Machinery Co., Ltd.” -iň ýalyn birleşme maşynyny buýsanç bilen tanadyň - dürli materiallaryň metal listlerini laminirlemek üçin iň soňky çözgüt ...
  Koprak oka
 • Gyzgyn ereýän ýelimleýji laminasiýa maşynynyň umumy ýalňyş derňewi

  Gyzgyn ereýän ýelimleýji laminasiýa maşynynyň umumy ýalňyş derňewi

  Gyzgyn ereýän ýelimleýji laminasiýa maşynlary, ýokary netijeliligi we ygtybarlylygy üçin pudakda giňden ulanylýar.Şeýle-de bolsa, islendik maşyn ýaly, göwnüçökgün we çözmek üçin köp wagt talap edip biljek umumy şowsuzlyklary başdan geçirip bilerler.Bu makalada iň köp ýaýran gyzgyn eriş ýelimini ara alyp maslahatlaşarys ...
  Koprak oka
 • Ueelim nokat geçiriji goşma maşynyň artykmaçlyklary näme?

  Ueelim nokat geçiriji goşma maşynyň artykmaçlyklary näme?

  Ueelim nokady geçirmek birleşýän maşyn, häzirki wagtda bazardaky iň ösen enjamlaryň biridir we özüne çekiji maýa goýumyna eýe bolan birnäçe artykmaçlygy bar.Bu innowasiýa tehnologiýasy “Yancheng Dema Machinery Co., Ltd.” tarapyndan öndürilýär we akylly PLC comp tarapyndan dolandyrylýar ...
  Koprak oka
 • Suw ýelimli birleşdiriji maşynyň we ýag ýelim birleşýän maşynyň akymy

  Aýakgap ýasamak, egin-eşik, bezeg we awtoulag ýaly pudaklarda ulanylýan kompozisiýa enjamlary, esasanam suw ýelimini geçirmek üçin goşa maksatly birleşdirilen maşyn.Fon tehnologiýasy: birleşdirilen tehnika aýakgap, egin-eşik, bezeg we awtoulag ýaly pudaklarda ulanylýar....
  Koprak oka
 • Gyzgyn ereýän ýelimleýji laminasiýa maşynynyň esasy aýratynlyklary haýsylar?

  Gyzgyn ereýän ýelimleýji birleşdiriji maşyn enjamlarynyň esasy aýratynlyklary: ulanylýan PUR gyzgyn eritme ýeliminde erginler ýok, ideal ýaşyl ýelim, önümde galyndy erginleri ýok, önümçilikde hapalanma zyňyndy meselesi ýok, energiýany tygşytlaýar, kiçijik bir ýer tutýar ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4