We help the world growing since we created

Efficiencyokary öndürijilikli ýelim nokat geçiriji laminasiýa enjamy

Gysga düşündiriş:

Esasan egin-eşik matalarynda, ýykylmaýan, ýüň, ýumşak, ýüň mata, krujka, ponge, süýt ýüpek, TC mata, dokalmadyk mata, denim, dokalan mata, eşik deri, ýüň mata, gubka, TPU, PU , PE, EVA, PVC we birleşmäniň arasyndaky beýleki materiallar.Egin-eşik, awtoulag interýerleri, aýakgap we şlýapalar, goşlar, bezeg, öý dokma önümleri, oýunjaklar we beýleki pudaklarda, esasanam ýokary derejeli egin-eşik deri materiallaryny gaýtadan işlemek we gaýtadan işlemek üçin giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

001

Ulanylyşy

Esasan egin-eşik matalarynda, ýykylmaýan, ýüň, ýumşak, ýüň mata, krujka, ponge, süýt ýüpek, TC mata, dokalmadyk mata, denim, dokalan mata, eşik deri, ýüň mata, gubka, TPU, PU , PE, EVA, PVC we birleşmäniň arasyndaky beýleki materiallar.Egin-eşik, awtoulag interýerleri, aýakgap we şlýapalar, goşlar, bezeg, öý dokma önümleri, oýunjaklar we beýleki pudaklarda, esasanam ýokary derejeli egin-eşik deri materiallaryny gaýtadan işlemek we gaýtadan işlemek üçin giňden ulanylýar.

3
1

Aýratynlyklary

1. Tutuş enjam işjeň hereketsiz, köp sanly awtomatiki düzediş toplumy, işjeň açyk tekizlemegiň köp toplumy, birleşdirilen guratma, suw sowadyşy, awtomatiki süýşmek, ýerüsti sürtülme sargy we beýleki enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Birleşdirilen material birmeňzeş örtük, birleşme tekizligi, dartylma deformasiýasy, köpük ýok, ýygyrt ýok, eliňi gowy duýmak, ýumşaklyk, gowy gaz geçirijiligi we arassa egremegiň artykmaçlyklary bar.

2. Birleşdirilen materiallaryň köp görnüşi bar, esasanam mata, dokalan mata, mata deri, gubka we flanel, gubka we deri örtmek we birleşdirmek üçin amatly;

3. Almak we islemezlik dürli materiallara görä degişli konfigurasiýany saýlap biler;

4. Dürli materiallaryň aýratynlyklaryna görä käbir enjamlary goşup ýa-da aýryp bolýar;

5, köp maksatly funksiýa ýetmek üçin, çözüji esasly ýelim örtük birleşmesi üçin amatly.

6. Ulanylýan ýelimiň mukdary we ulanylýan ýelimiň görnüşi material we hakyky zerurlyklara görä sazlanyp bilner.

7. Deprek gyzdyrmak elektrik, bug ýa-da ýylylyk geçiriji ýag arkaly amala aşyrylyp bilner.

8. Maşynyň rulonynyň giňligini hakyky materialyň giňligine görä kesgitläp bolýar.

9. Bütin maşyn ulgamy akylly PLC programma duýgur ekrany ýa-da mehaniki görnüşi bilen dolandyrylyp we dolandyrylyp bilner.

6
4

Gadyrly müşderiler, Laminating maşynyny saýlamazdan ozal aşakdakylary üns bilen okaň, sag boluň!

1. Laminasiýa maşynymyz näme?
Umuman aýdanyňda, laminasiýa enjamy öý dokma önümlerinde, egin-eşiklerde, mebellerde, awtoulag interýerlerinde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan laminasiýa enjamyna degişlidir.Esasan dürli matalaryň, tebigy deri, çeper deri, film, kagyz, gubka, köpük, PVX, EVA, inçe film we ş.m. iki gatly ýa-da köp gatly baglanyşyk önümçiligi üçin ulanylýar.Hususan-da, ýelimleýji laminasiýa we ýelmeýän laminasiýa, ýelimleýji laminasiýa bolsa suw esasly ýelim, PU ýag ýelimi, çözüji esasly ýelim, basyşa duýgur ýelim, super ýelim, gyzgyn ereýän ýelim we ş.m. bölünýär. laminasiýa prosesi, esasan, materiallaryň ýa-da ýangynyň ýanmagy laminasiýasynyň arasynda göni termokompressiýa baglanyşygydyr.

2.Haýsy materiallar laminasiýa üçin amatly?
.
(2) PU filmi, TPU filmi, PTFE filmi, BOPP filmi, OPP filmi, PE filmi, PVC filmi ýaly filmler bilen mata ...
(3) Deri, sintetiki deri, gubka, köpük, EVA, plastmassa ....
Giň ulanylýar:
moda, aýakgap, gapak, sumka we çemodanlar, egin-eşik, aýakgap we şlýapalar, goşlar, öý dokma önümleri, awtoulag interýerleri, bezeg, gaplamak, abraziw serişdeleri, mahabat, lukmançylyk enjamlary, sanitariýa önümleri, gurluşyk materiallary, oýunjaklar, senagat matalary, ekologiýa taýdan arassa süzgüç materiallary we ş.m.

3. Iň amatly laminasiýa maşyny nädip saýlamaly?
a.Sahypa / rulon materialynyň iň giňligi näme?
b. ýelim ulanýarsyňyzmy ýa-da ulanmaýarsyňyzmy?Hawa bolsa, haýsy ýelim?
c. Taýýar önümleriňiz nähili ulanylýar?


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler