We help the world growing since we created

Ounderüsti gorag filmi laminasiýa enjamy

Gysga düşündiriş:

Gubkalar, matalar, EVA, adam derisi, etrap we ş.m. baglanyşyk üçin ululykda ulanylýar, aýakgap, şlýapalar, ellikler, deri eşikler, awtoulag matalary, oýunjaklar, gaplamak we beýleki pudaklar üçin çig malyň örtülmeginde we daňylmagynda giňden ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

01

Ulanylyşy

Gubkalar, matalar, EVA, adam derisi, etrap we ş.m. baglanyşyk üçin ululykda ulanylýar, aýakgap, şlýapalar, ellikler, deri eşikler, awtoulag matalary, oýunjaklar, gaplamak we beýleki pudaklar üçin çig malyň örtülmeginde we daňylmagynda giňden ulanylýar.

4
4

Aýratynlyklary

1. Ölçeg funksiýasynyň iki dürli ýörelgesini kabul edýär, suw esasly ýelim ýa-da ýag esasly ýelim bilen uýgunlaşýar.Birleşdirilen materialy ýumşak, ýylmanak we ýuwup bilmek üçin gysgyç örtük we ýokary temperatura çydamly tor guşagy bilen goşulýar.Fastokary tizlik.Şol bir wagtyň özünde köp maksatly maşynyň ideallary durmuşa geçirilýär.

2. Yza gaýtarmak we yza çekmek görnüşi birleşdirilen materialyň aýratynlyklaryna görä saýlanyp bilner.

3. Bütin maşyn operasiýa ulgamy, gaty amatly, ýönekeý, öwrenmek aňsat we düşünmek aňsat bolan bir hereketli we baglanyşyk sinhron ýygylygy öwürmek dolandyryşyny kabul edýär.

7

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler