We help the world growing since we created

Ameangyn birleşdiriji maşyn

Gysga düşündiriş:

Gubka, ýeriň eremegi we derrew beýleki dokma önümleri, dokalmadyk önümler ýa-da emeli deri bilen birleşmek üçin ýalyn sepmek bilen sepilýär.Taýýar önümler esasan egin-eşikde, oýunjaklarda, awtoulag interýerlerinde, divan oturgyçlarynda, bezegde, gaplamakda we beýleki pudaklarda ulanylýar.

Awtomat alaw laminasiýa enjamy


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

01

Ulanylyşy

Gubka, ýeriň eremegi we derrew beýleki dokma önümleri, dokalmadyk önümler ýa-da emeli deri bilen birleşmek üçin ýalyn sepmek bilen sepilýär.Taýýar önümler esasan egin-eşikde, oýunjaklarda, awtoulag interýerlerinde, divan oturgyçlarynda, bezegde, gaplamakda we beýleki pudaklarda ulanylýar.

Awtomat alaw laminasiýa enjamy

6
5
4

Aýratynlyklary

1. Öňdebaryjy PLC, duýgur ekran we servo motor dolandyryşyny kabul edýär, oňat sinhronizasiýa täsiri bilen, dartyş awtomatiki iýmitlendiriş gözegçiligi, ýokary üznüksiz önümçilik netijeliligi we gubka stoly birmeňzeş, durnukly we uzalmaz ýaly ulanylýar.

2. Üç gatly material köpçülikleýin öndürmek üçin amatly goşa otly bir wagtyň özünde ýanmak arkaly birleşdirilip bilner.Domesticerli ýa-da daşary ýurtdan getirilýän ýangyn platonlary önümiň talaplaryna laýyklykda saýlanyp bilner.

3. Birleşdirilen önüm güýçli umumy öndürijilik, eliňi gowy duýmak, suw ýuwmaga garşylyk we gury arassalamak ýaly artykmaçlyklara eýedir.

4, aýratyn talaplar zerur bolanda düzülip bilner.

7

Has köp önümiň jikme-jigi görkezilýär

8
9
10

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler