We help the world growing since we created

Awtomatiki gaýyş kesiji maşyn

Gysga düşündiriş:

Kesiji maşyn, kesiji maşyn, göni egirme maşyn hökmünde hem bellidir.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ulanylyşy

Kesiji maşyn, kesiji maşyn, göni egirme maşyn hökmünde hem bellidir.Dürli giňlikdäki matalar, dokalan matalar, çadyrlar, zontikler, suw ýahtalary, köpük, deri, plastmassa we ş.m. eşikler, sumkalar, aýakgaplar we şlýapalar, egin-eşik esbaplary, şöhlelendiriji materiallar zawody, tarpaulin ýaly pudaklar üçin amatly zawodlar, saýawan zawodlary we syýahat harytlary zawodlary.Adatça kesiji maşyn we bag pyçagyny ýitiriji bilen ulanylýar.

Aýratynlyklary

1. Eplenç we tegelek pyçak, islendik tizlikde we öňe we tersine dolandyrylyp bilinýän ädimsiz tizligi üýtgetmek ulgamyny ulanýarlar.
2. Daşary ýurtdan getirilen top slaýdlaryny ulanmak, kesilen ini paralel öňe sürmek, import edilýän takyk top nurbady we slaýd relsleri bilen, ýokary takyklygy kesmek üçin kesiş giňligine gözegçilik ediň.
3. pyçagyň tizligini dolandyrmak üçin üýtgeýän ýygylyk tizligini dolandyrmak ulgamyny ulanmak, ýokary hilli kesiş gazanmak üçin pyçagyň tizligini gözegçiliksiz kesmek tizligini terjime etmek we geýmek aňsat däl.
4. Işleýiş interfeýsi, birnäçe kesiş giňligini we mukdar sazlamalaryny gönüden-göni girizip bilýän we el bilen we awtomatiki öwrüliş funksiýalaryna eýe bolan programmirläp bolýan dolandyryş hytaý displeýini ulanýar.
5. çalt akym dizaýnyny ulanmak, bir ädim ýerinde.Adingüklemek we düşürmek bir amalda edilip bilner.

1. Laminasiýa maşynymyz näme?
Umuman aýdanyňda, laminasiýa enjamy öý dokma önümlerinde, egin-eşiklerde, mebellerde, awtoulag interýerlerinde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan laminasiýa enjamyna degişlidir.Esasan dürli matalaryň, tebigy deri, çeper deri, film, kagyz, gubka, köpük, PVX, EVA, inçe film we ş.m. iki gatly ýa-da köp gatly baglanyşyk önümçiligi üçin ulanylýar.Hususan-da, ýelimleýji laminasiýa we ýelmeýän laminasiýa, ýelimleýji laminasiýa bolsa suw esasly ýelim, PU ýag ýelimi, çözüji esasly ýelim, basyşa duýgur ýelim, super ýelim, gyzgyn eriş ýelimi we ş.m. bölünýär. laminasiýa prosesi esasan materiallaryň ýa-da ýangynyň ýanmagy laminasiýasynyň arasynda göni termokompressiýa baglanyşygydyr.

2. Haýsy materiallar laminasiýa üçin amatly?
.
(2) PU filmi, TPU filmi, PTFE filmi, BOPP filmi, OPP filmi, PE filmi, PVC filmi ýaly filmler bilen mata ...
(3) Deri, sintetiki deri, gubka, köpük, EVA, plastmassa ....
Giň ulanylýar:moda, aýakgap, gapak, sumka we çemodanlar, egin-eşik, aýakgap we şlýapalar, goşlar, öý dokma önümleri, awtoulag interýerleri, bezeg, gaplamak, abraziw serişdeleri, mahabat, lukmançylyk enjamlary, sanitariýa önümleri, gurluşyk materiallary, oýunjaklar, senagat matalary, ekologiýa taýdan arassa süzgüç materiallary we ş.m.

3. Iň amatly laminasiýa maşyny nädip saýlamaly?
a.Sahypa / rulon materialynyň iň giňligi näme?
b. ýelim ulanýarsyňyzmy ýa-da ulanmaýarsyňyzmy?Hawa bolsa, haýsy ýelim?
ç. Taýýar önümleriňiz nähili ulanylýar?


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler