We help the world growing since we created

Heselimleýji film laminasiýa enjamy

Gysga düşündiriş:

Esasan gyzgyn ereýän plyonkany we EVA, XPE, alýumin plýonkany, deri, mata we dokalan matalary birleşdirmek üçin amatlydyr.Hiç hili ýelim goşmazdan göni iki gatlak film bilen basyp bolýar.Film ýokary temperaturada iki ýa-da üç gatlak materialy baglanyşdyrmak üçin ýelim hökmünde ulanylýar.

Mahabat, bezeg, ýol duýduryşy, awtoulag interýerleri, aýakgap, goşlar, gaplamak, elektronika we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

3

Ulanylyşy

Esasan gyzgyn ereýän plyonkany we EVA, XPE, alýumin plýonkany, deri, mata we dokalan matalary birleşdirmek üçin amatlydyr.Hiç hili ýelim goşmazdan göni iki gatlak film bilen basyp bolýar.Film ýokary temperaturada iki ýa-da üç gatlak materialy baglanyşdyrmak üçin ýelim hökmünde ulanylýar.

Mahabat, bezeg, ýol duýduryşy, awtoulag interýerleri, aýakgap, goşlar, gaplamak, elektronika we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Aýratynlyklary

Specialörite we üýtgeşik basyş ulgamy, sargy mehanizmi howa dartyş okunyň hemişelik dartyş merkeziniň egrem-bugram görnüşini ýa-da sürtülme görnüşli sargysyny kabul edýär, şonuň üçin birleşdirilen materialyň üstü süýümsiz, reňksiz, çyzylmaz, ýokary aç-açanlyk we ýelmeşmez.Güýçli çaltlyk, gabyklara garşylyk, ýuwmak we ş.m.

1. Laminasiýa maşynymyz näme?
Umuman aýdanyňda, laminasiýa enjamy öý dokma önümlerinde, egin-eşiklerde, mebellerde, awtoulag interýerlerinde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan laminasiýa enjamyna degişlidir.Esasan dürli matalaryň, tebigy deri, çeper deri, film, kagyz, gubka, köpük, PVX, EVA, inçe film we ş.m. iki gatly ýa-da köp gatly baglanyşyk önümçiligi üçin ulanylýar.Hususan-da, ýelimleýji laminasiýa we ýelmeýän laminasiýa, ýelimleýji laminasiýa bolsa suw esasly ýelim, PU ýag ýelimi, çözüji esasly ýelim, basyşa duýgur ýelim, super ýelim, gyzgyn eriş ýelimi we ş.m. bölünýär. laminasiýa prosesi esasan materiallaryň ýa-da ýangynyň ýanmagy laminasiýasynyň arasynda göni termokompressiýa baglanyşygydyr.

d2
d1

2.Haýsy materiallar laminasiýa üçin amatly?
.
(2) PU filmi, TPU filmi, PTFE filmi, BOPP filmi, OPP filmi, PE filmi, PVC filmi ýaly filmler bilen mata ...
(3) Deri, sintetiki deri, gubka, köpük, EVA, plastmassa ....
Giňden ulanylýar: moda, aýakgap, gapak, sumkalar we çemodanlar, egin-eşik, aýakgap we şlýapalar, goşlar, öý dokma önümleri, awtoulag interýerleri, bezeg, gaplama, abraziw serişdeleri, mahabat, lukmançylyk enjamlary, sanitariýa önümleri, gurluşyk materiallary, oýunjaklar, senagat matalary, ekologiýa taýdan arassa süzgüç materiallary we ş.m.

3. Iň amatly laminasiýa maşyny nädip saýlamaly?
a.Sahypa / rulon materialynyň iň giňligi näme?
b. ýelim ulanýarsyňyzmy ýa-da ulanmaýarsyňyzmy?Hawa bolsa, haýsy ýelim?
ç. Taýýar önümleriňiz nähili ulanylýar?


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler